Класация по области за 17 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-8,23¢

-10,48¢

0,09¢

-18,615

2 =

Holy Cross

-4,91¢

-4,93¢

-0,06¢

-9,905

3 =

Łódź

-2,36¢

-5,62¢

-0,15¢

-8,129

4 =

Lesser Poland

-3,73¢

-0,53¢

0,20¢

-4,068

5 +1

Lublin

-1,43¢

-0,91¢

-0,06¢

-2,398

6 -1

Lubusz

0,72¢

-3,11¢

0,23¢

-2,162

7 +2

Warmia-Masuria

-1,77¢

1,26¢

-0,51¢

-1,031

8 +2

Pomerania

-2,44¢

2,41¢

-0,13¢

-0,165

9 -2

Podlaskie

0,90¢

-0,43¢

-0,56¢

-0,093

10 -2

Subcarpathia

0,98¢

0,23¢

0,17¢

1,386

11 +1
Lower Silesia
0,86¢
0,75¢
-0,13¢
1,478
12 -1
Upper Silesia
2,11¢
0,61¢
-0,07¢
2,648
13 =
Greater Poland
-0,06¢
3,06¢
0,31¢
3,323
14 =
Kuyavia-Pomerania
5,59¢
3,79¢
0,09¢
9,478
15 =
Mazovia
4,50¢
6,79¢
-0,23¢
11,056
16 =
West Pomerania
6,12¢
6,78¢
0,09¢
12,984

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.