<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 4,24PLN/л
 ДИЗ: 3,95PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
2  A95: 4,24PLN/л
 ДИЗ: 3,95PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
3  A95: 4,25PLN/л
 ДИЗ: 3,97PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
4  A95: 4,25PLN/л
 ДИЗ: 3,97PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
5  A95: 4,27PLN/л
 ДИЗ: 3,99PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
6  A95: 4,27PLN/л
 ДИЗ: 3,99PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
7  A95: 4,28PLN/л
 ДИЗ: 4,00PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
8  A95: 4,29PLN/л
 ДИЗ: 4,00PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
9  A95: 4,29PLN/л
 ДИЗ: 4,01PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
10  A95: 4,30PLN/л
 ДИЗ: 4,01PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
11  A95: 4,30PLN/л
 ДИЗ: 4,03PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
12  A95: 4,31PLN/л
 ДИЗ: 4,03PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
13  A95: 4,32PLN/л
 ДИЗ: 4,04PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
14  A95: 4,33PLN/л
 ДИЗ: 4,04PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
15  A95: 4,33PLN/л
 ДИЗ: 4,04PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
16  A95: 4,33PLN/л
 ДИЗ: 4,04PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
17  A95: 4,34PLN/л
 ДИЗ: 4,05PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
18  A95: 4,35PLN/л
 ДИЗ: 4,07PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
19  A95: 4,37PLN/л
 ДИЗ: 4,09PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
20  A95: 4,38PLN/л
 ДИЗ: 4,10PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
21  A95: 4,38PLN/л
 ДИЗ: 4,11PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
22  A95: 4,38PLN/л
 ДИЗ: 4,11PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
23  A95: 4,39PLN/л
 ДИЗ: 4,12PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
24  A95: 4,39PLN/л
 ДИЗ: 4,13PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
25  A95: 4,40PLN/л
 ДИЗ: 4,15PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
26  A95: 4,41PLN/л
 ДИЗ: 4,16PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
27  A95: 4,41PLN/л
 ДИЗ: 4,17PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
28  A95: 4,42PLN/л
 ДИЗ: 4,17PLN/л
 ГАЗ: 1,63PLN/л 
29  A95: 4,42PLN/л
 ДИЗ: 4,18PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
30  A95: 4,42PLN/л
 ДИЗ: 4,18PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л 
31  A95: 4,43PLN/л
 ДИЗ: 4,20PLN/л
 ГАЗ: 1,64PLN/л