Класация по области за 27 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,90¢

-6,28¢

0,00¢

-12,181

2 =

Łódź

-3,53¢

-6,26¢

0,00¢

-9,783

3 =

Holy Cross

-4,46¢

-2,13¢

0,00¢

-6,588

4 =

Lubusz

-3,39¢

-1,50¢

-0,05¢

-4,940

5 =

Lesser Poland

-2,06¢

-0,79¢

0,00¢

-2,850

6 +1

Greater Poland

-1,01¢

-0,53¢

0,17¢

-1,377

7 -1

Pomerania

-0,50¢

-0,64¢

0,01¢

-1,140

8 =

Lublin

-1,03¢

0,08¢

0,00¢

-0,945

9 =

Podlaskie

0,49¢

1,74¢

0,00¢

2,232

10 =

Warmia-Masuria

1,80¢

1,81¢

-0,05¢

3,549

11 =
Upper Silesia
2,05¢
2,32¢
0,00¢
4,365
12 =
Subcarpathia
1,84¢
3,50¢
0,00¢
5,344
13 =
Mazovia
3,07¢
3,90¢
0,00¢
6,973
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,54¢
3,78¢
-0,14¢
8,180
15 =
Lower Silesia
6,56¢
3,24¢
0,10¢
9,888
16 =
West Pomerania
6,81¢
7,93¢
0,01¢
14,743

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.