Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,70 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,40 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Армения 1,81 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Австрия eu 2,48 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,21 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,85 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,38 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Хърватия eu 2,71 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,50 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Дания eu 2,88 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Египет 0,73 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Естония eu 2,56 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,02 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00
Франция eu 2,91 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,28 лв. -0,01 1,24 лв. -0,01
Германия eu 3,03 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,23 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,32 лв. -0,01 2,58 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00
Исландия 3,26 лв. -0,02 3,24 лв. -0,02
Ирландия eu 2,89 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,14 лв. -0,01 3,95 лв. -0,02 1,61 лв. -0,01
Италия eu 3,29 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Йордания 2,34 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,56 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Ливан 3,13 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,34 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Люксембург eu 2,35 лв. -0,03 2,27 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,80 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,07 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00
Холандия eu 3,31 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Норвегия 3,43 лв. -0,01 3,35 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Полша eu 2,27 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Португалия eu 3,16 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Румъния eu 2,47 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Русия 1,18 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,35 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,56 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Швеция eu 2,98 лв. +0,01 3,16 лв. +0,01 1,72 лв. +0,01
Швейцария 2,77 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Тунис 0,93 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Турция 1,76 лв. -0,02 1,60 лв. -0,02 0,51 лв. -0,01
САЩ 1,21 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Украйна 1,85 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Великобритания eu 2,86 лв. +0,02 3,05 лв. +0,02 1,33 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ