Save&Drive Save&Drive

Зареждай горивата OMV MaxxMotion всеки ден, по всяко време, с още по-голяма отстъпка – 25 стотинки за MaxxMotion 100, MaxxMotion Diesel и MaxxMotion S

Ważne dla posiadaczy kart Save&Drive

Ważne bez daty końcowej

Важи в 0 бензиностанции

Promocja Save&Drive jest organizowany przez ОМВ България ООД i możesz przeczytać oficjalne warunki tutaj .

Save&Drive

Opis promocji:
Зареждай горивата OMV MaxxMotion всеки ден, по всяко време, с още по-голяма отстъпка – 15 стотинки за MaxxMotion 100, MaxxMotion Diesel и MaxxMotion Super95.
Възползвай се от отстъпката всеки ден в периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. с активна OMV лоялна карта MyStation.

MaxxMotion Diesel – 0,15 лв./л.
MaxxMotion 100 – 0,15 лв./л.
MaxxMotion Super 95 – 0,15 лв./л.
Промоционални условия: Всеки ден от 02.07.2022 г. до 31.12.23 г., можеш да зареждаш на всички OMV бензиностанции бензин и дизел с отстъпки 7 стотинки на литър със своята Save&Drive карта.

От 09.07.2022 г. лоялните клиенти с активна карта Save&Drive ще могат да получат акумулирано както държавната отстъпка, така и актуалната Save&Drive отстъпка, при зареждане на горива бензин 95, дизел, автогаз и метан, във всички OMV бензиностанции в страната. За да получат държавната отстъпка, клиентите е необходимо да покажат на касата регистрационния талон на автомобила и Save&Drive картата си. От държавната отстъпка могат да се възползват само физически лица с превозни средства в категории M1 и L със собственик или ползвател физическо лице, при плащане в брой или с банкова карта.

Клиентите, които ИСКАТ да получат фактура за покупката на името на юридическо лице, нямат право да се възползват от държавната отстъпка и могат да ползват само актуалната Save&Drive отстъпка.

При зареждане на горива MaxxMotion не се начислява държавната отстъпка от 0,25 лв., като за тези горива можете да получите Вашата Save&Drive отстъпка.

Warunki:
Карта Save&Drive ще може да се използва само един път в рамките на 12 часа в една и съща OMV бензиностанция и в три различни OMV бензиностанции в рамките на 24 часа. Картата Save&Drive е валидна в OMV бензиностанциите в България за период от 1 година, считано от датата на активирането. При една покупка може да се използва само една карта Save&Drive. Валидността на всички карти или група от карти може да бъде удължена по преценка на OMV България по допълнително обявени критерии. Картата се деактивира без предизвестие, ако не се използва за период от 3 месеца. Повече информация за получаване и използване на карта Save&Drive може да получите от пълните и актуални Общи условия за участие в програмата Save&Drive, които може да намерите в OMV бензиностанциите и тук, както и от допълнителните условия за участие в програмата Save&Drive, които ще бъдат обявявани от ОМВ в OMV бензиностанциите и на интернет страницата www.omv.bg, при провеждане на всяка отделна кампания за тази цел.

Oficjalna strona internetowa: https://www.omv.bg/bg-bg/filling-stations/save-drive/aktivni-promotzii-s-karta-save-i-drive