Ranking według prowincji za 21 listopada 2023г.

Ocena oparta na cenach paliw na wszystkich stacjach paliw w Polska

Ranking Prowincja Bezołowiowa Diesel LPG Wspólny wynik

1 =

Podlaskie

-3,01¢

-3,35¢

0,05¢

-6,307

2 =

Łódzkie

-2,75¢

-2,69¢

0,23¢

-5,219

3 =

Lubelskie

-1,93¢

-1,38¢

-0,40¢

-3,720

4 =

Opolskie

-1,49¢

-1,43¢

-0,27¢

-3,200

5 =

Warmińsko-mazurskie

-1,72¢

-0,86¢

-0,17¢

-2,739

6 +1

Pomorskie

-0,81¢

-0,89¢

0,35¢

-1,346

7 -1

Wielkopolskie

-0,01¢

-0,96¢

-0,14¢

-1,111

8 =

Podkarpackie

-0,16¢

0,31¢

-0,94¢

-0,787

9 +1

Mazowieckie

0,15¢

-0,66¢

0,72¢

0,204

10 -1

Kujawsko-pomorskie

0,10¢

0,02¢

0,16¢

0,279

11 =
Świętokrzyskie
-0,37¢
0,84¢
0,04¢
0,516
12 =
Dolnośląskie
0,18¢
0,49¢
0,78¢
1,447
13 =
Śląskie
1,11¢
0,61¢
1,13¢
2,848
14 =
Zachodniopomorskie
0,73¢
1,65¢
1,43¢
3,803
15 =
Małopolskie
1,86¢
2,88¢
0,10¢
4,841
16 =
Lubuskie
3,74¢
1,56¢
0,27¢
5,560

  1. Wszystkie stacje benzynowe są uwzględnione (nawet te z przybliżonymi cenami)
  2. Uwzględniono tylko główne paliwa - bezołowiową 95, olej napędowy i LPG
  3. Wykorzystywana jest różnica między średnią ceną dla kraju a paliwem na danej stacji benzynowej. Różnice są sumowane dla każdej prowincji i dzielone przez liczbę stacji benzynowych. W ten sposób różnica między średnią dla całego kraju a średnią dla danego województwa liczona jest.
  4. Całkowity wynik jest sumą różnic w cenie każdego paliwa. Ranking jest oparty na wspólnym wyniku dla każdej prowincji.
  5. Ranking jest przeliczany co godzinę! Jeśli zauważysz błędne ceny, podaj nam bardziej aktualne ceny, a sprawisz, że ranking będzie jeszcze dokładniejszy.