Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Podlaskie

-1,94¢

-3,60¢

-0,37¢

-5,909

2 =

Łódź

-1,81¢

-3,47¢

-0,30¢

-5,576

3 =

Pomerania

-1,27¢

-3,39¢

-0,09¢

-4,745

4 =

Silesia

-2,22¢

-2,27¢

-0,07¢

-4,558

5 +2

Holy Cross

-1,77¢

-2,05¢

-0,11¢

-3,934

6 -1

Upper Silesia

-1,03¢

-2,24¢

-0,50¢

-3,770

7 -1

Warmia-Masuria

-1,29¢

-1,78¢

-0,47¢

-3,538

8 =

Subcarpathia

-1,33¢

-0,96¢

-0,80¢

-3,087

9 =

Greater Poland

-0,80¢

-0,49¢

0,21¢

-1,089

10 =

Lublin

-0,84¢

-0,15¢

-0,09¢

-1,083

11 =
Lesser Poland
-0,64¢
0,33¢
0,25¢
-0,064
12 =
Mazovia
0,43¢
1,35¢
-0,17¢
1,615
13 =
Kuyavia-Pomerania
0,46¢
1,98¢
-0,02¢
2,423
14 =
Lower Silesia
1,52¢
1,51¢
0,25¢
3,277
15 =
Lubusz
2,29¢
2,39¢
-0,10¢
4,578
16 =
West Pomerania
1,02¢
2,60¢
1,42¢
5,048

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.