Ranking według prowincji za 6 sierpnia 2022г.

Ocena oparta na cenach paliw na wszystkich stacjach paliw w Polska

Ranking Prowincja Bezołowiowa Diesel LPG Wspólny wynik

1 =

Pomorskie

-7,11¢

-6,98¢

-0,04¢

-14,140

2 =

Łódzkie

-5,11¢

-6,66¢

0,00¢

-11,778

3 =

Dolnośląskie

-4,92¢

-3,30¢

0,62¢

-7,589

4 +2

Lubelskie

-1,73¢

-1,39¢

0,00¢

-3,125

5 -1

Śląskie

-1,72¢

-1,32¢

-0,01¢

-3,055

6 -1

Zachodniopomorskie

-0,55¢

-1,99¢

1,14¢

-1,398

7 =

Mazowieckie

0,00¢

-0,83¢

-0,07¢

-0,898

8 +1

Wielkopolskie

-0,96¢

0,33¢

0,14¢

-0,495

9 -1

Warmińsko-mazurskie

0,94¢

0,44¢

-0,05¢

1,332

10 +3

Podlaskie

3,57¢

-1,49¢

0,00¢

2,076

11 +1
Opolskie
3,07¢
-1,25¢
0,43¢
2,248
12 -2
Świętokrzyskie
0,80¢
1,46¢
0,00¢
2,250
13 -2
Kujawsko-pomorskie
4,28¢
-0,24¢
-0,09¢
3,947
14 =
Podkarpackie
5,62¢
3,01¢
-0,68¢
7,950
15 =
Lubuskie
5,26¢
4,38¢
0,38¢
10,018
16 =
Małopolskie
4,91¢
6,84¢
0,16¢
11,916

  1. Wszystkie stacje benzynowe są uwzględnione (nawet te z przybliżonymi cenami)
  2. Uwzględniono tylko główne paliwa - bezołowiową 95, olej napędowy i LPG
  3. Wykorzystywana jest różnica między średnią ceną dla kraju a paliwem na danej stacji benzynowej. Różnice są sumowane dla każdej prowincji i dzielone przez liczbę stacji benzynowych. W ten sposób różnica między średnią dla całego kraju a średnią dla danego województwa liczona jest.
  4. Całkowity wynik jest sumą różnic w cenie każdego paliwa. Ranking jest oparty na wspólnym wyniku dla każdej prowincji.
  5. Ranking jest przeliczany co godzinę! Jeśli zauważysz błędne ceny, podaj nam bardziej aktualne ceny, a sprawisz, że ranking będzie jeszcze dokładniejszy.