Класация по области за 6 юли 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Pomerania

-3,49¢

-3,57¢

-0,05¢

-7,113

2 =

Łódź

-2,02¢

-3,89¢

0,00¢

-5,916

3 =

Silesia

-1,67¢

-2,01¢

-0,01¢

-3,687

4 =

Mazovia

-0,24¢

-1,76¢

-0,08¢

-2,073

5 +1

Holy Cross

0,12¢

-1,29¢

0,00¢

-1,174

6 -1

Greater Poland

-0,82¢

-0,25¢

0,17¢

-0,904

7 =

Upper Silesia

-1,02¢

0,13¢

0,47¢

-0,420

8 +1

Warmia-Masuria

-0,51¢

0,31¢

-0,05¢

-0,252

9 +4

Lublin

0,34¢

0,26¢

0,00¢

0,601

10 -2

Podlaskie

1,72¢

-0,85¢

0,00¢

0,867

11 -1
West Pomerania
-0,89¢
0,00¢
1,98¢
1,097
12 =
Lower Silesia
-0,32¢
1,52¢
0,32¢
1,526
13 -2
Kuyavia-Pomerania
1,81¢
0,26¢
-0,10¢
1,967
14 +1
Lesser Poland
1,40¢
2,27¢
0,19¢
3,863
15 -1
Subcarpathia
3,28¢
1,70¢
-0,46¢
4,518
16 =
Lubusz
3,54¢
5,24¢
-0,11¢
8,670

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.