Класация по области за 11 юни 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,92¢

-8,49¢

0,00¢

-13,418

2 =

Silesia

-3,64¢

-5,08¢

0,00¢

-8,719

3 +1

Lubusz

-2,64¢

-1,74¢

0,21¢

-4,173

4 -1

Holy Cross

-2,41¢

-1,57¢

0,00¢

-3,984

5 =

Greater Poland

-1,18¢

-0,54¢

0,17¢

-1,550

6 +1

Upper Silesia

-0,12¢

-0,95¢

0,00¢

-1,076

7 -1

Pomerania

0,82¢

-1,84¢

0,01¢

-1,007

8 =

Lesser Poland

-0,77¢

0,73¢

0,00¢

-0,050

9 =

Subcarpathia

-0,40¢

1,12¢

0,00¢

0,721

10 =

Warmia-Masuria

0,99¢

0,45¢

-0,05¢

1,385

11 =
Lublin
0,69¢
0,96¢
0,00¢
1,641
12 =
Podlaskie
1,53¢
0,34¢
0,00¢
1,872
13 =
Lower Silesia
2,48¢
1,19¢
0,45¢
4,118
14 +1
Kuyavia-Pomerania
3,88¢
4,56¢
-0,14¢
8,301
15 -1
Mazovia
3,46¢
4,91¢
0,00¢
8,371
16 =
West Pomerania
5,25¢
8,41¢
0,24¢
13,905

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.