Класация по области за 4 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-5,43¢

-8,50¢

0,00¢

-13,921

2 =

Silesia

-4,18¢

-5,48¢

0,00¢

-9,652

3 =

Lubusz

-3,05¢

-2,27¢

-0,06¢

-5,373

4 =

Holy Cross

-2,53¢

-1,53¢

0,00¢

-4,061

5 =

Pomerania

-1,06¢

-2,26¢

0,01¢

-3,320

6 =

Greater Poland

-1,97¢

-1,22¢

0,17¢

-3,022

7 =

Upper Silesia

-1,11¢

-0,33¢

0,00¢

-1,444

8 =

Podlaskie

0,15¢

-0,41¢

0,00¢

-0,255

9 =

Lublin

0,15¢

0,50¢

0,00¢

0,651

10 =

Lesser Poland

-0,78¢

2,13¢

0,00¢

1,344

11 =
Warmia-Masuria
0,79¢
1,02¢
-0,05¢
1,754
12 =
Lower Silesia
2,37¢
0,84¢
0,15¢
3,351
13 =
Subcarpathia
0,81¢
2,99¢
0,00¢
3,803
14 =
Mazovia
2,19¢
3,87¢
0,00¢
6,059
15 =
Kuyavia-Pomerania
3,08¢
4,88¢
-0,14¢
7,817
16 =
West Pomerania
5,09¢
7,73¢
0,24¢
13,072

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.