Класация по области за 15 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,82¢

-8,49¢

0,00¢

-13,311

2 =

Silesia

-4,79¢

-5,40¢

0,00¢

-10,189

3 =

Lubusz

-3,19¢

-2,81¢

-0,06¢

-6,061

4 =

Holy Cross

-2,55¢

-2,07¢

0,00¢

-4,618

5 =

Pomerania

-0,72¢

-2,56¢

0,01¢

-3,270

6 =

Greater Poland

-2,23¢

-0,94¢

0,17¢

-3,004

7 =

Lublin

-0,78¢

-0,30¢

0,00¢

-1,078

8 =

Podlaskie

0,47¢

-1,06¢

0,00¢

-0,592

9 =

Upper Silesia

-0,62¢

0,74¢

0,00¢

0,127

10 =

Lesser Poland

-0,94¢

1,99¢

0,03¢

1,090

11 =
Warmia-Masuria
0,68¢
0,49¢
-0,05¢
1,119
12 =
Lower Silesia
2,53¢
0,98¢
0,33¢
3,835
13 =
Subcarpathia
1,09¢
3,70¢
0,00¢
4,791
14 =
Mazovia
2,17¢
3,12¢
0,00¢
5,286
15 =
Kuyavia-Pomerania
3,03¢
4,73¢
-0,14¢
7,625
16 =
West Pomerania
4,83¢
7,03¢
0,01¢
11,866

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.