Класация по области за 3 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,87¢

-6,33¢

0,00¢

-12,203

2 =

Łódź

-4,78¢

-7,41¢

0,00¢

-12,190

3 =

Holy Cross

-5,07¢

-2,73¢

0,00¢

-7,803

4 =

Lubusz

-3,36¢

-1,65¢

-0,05¢

-5,053

5 =

Pomerania

-1,36¢

-2,15¢

0,01¢

-3,509

6 =

Lesser Poland

-1,40¢

-0,74¢

0,00¢

-2,139

7 +2

Podlaskie

-1,49¢

-0,05¢

0,00¢

-1,544

8 =

Lublin

-1,24¢

-0,22¢

0,00¢

-1,459

9 -2

Greater Poland

-1,06¢

-0,53¢

0,17¢

-1,424

10 +1

Warmia-Masuria

0,52¢

1,07¢

-0,05¢

1,534

11 -1
Upper Silesia
1,39¢
0,89¢
0,00¢
2,275
12 =
Subcarpathia
1,05¢
3,15¢
0,00¢
4,201
13 =
Mazovia
2,53¢
3,32¢
0,00¢
5,855
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,65¢
3,40¢
-0,14¢
6,905
15 =
Lower Silesia
5,21¢
2,33¢
0,08¢
7,618
16 =
West Pomerania
5,85¢
7,48¢
0,01¢
13,334

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.