Класация по области за 28 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,41¢

-6,01¢

0,00¢

-11,420

2 =

Łódź

-3,02¢

-6,04¢

0,00¢

-9,064

3 =

Holy Cross

-4,21¢

-1,71¢

0,00¢

-5,926

4 =

Lubusz

-3,01¢

-1,10¢

-0,05¢

-4,170

5 =

Lesser Poland

-1,56¢

-0,34¢

0,00¢

-1,895

6 +1

Pomerania

-0,24¢

-0,63¢

0,01¢

-0,865

7 -1

Greater Poland

-0,51¢

-0,38¢

0,17¢

-0,726

8 =

Lublin

-0,33¢

0,55¢

0,00¢

0,226

9 =

Podlaskie

1,00¢

1,76¢

0,00¢

2,759

10 +1

Upper Silesia

2,21¢

2,28¢

0,00¢

4,483

11 -1
Warmia-Masuria
2,71¢
1,95¢
-0,05¢
4,601
12 =
Subcarpathia
2,01¢
3,80¢
0,00¢
5,808
13 =
Mazovia
3,39¢
4,11¢
0,00¢
7,497
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,97¢
3,87¢
-0,14¢
8,702
15 =
Lower Silesia
6,99¢
3,49¢
0,10¢
10,581
16 =
West Pomerania
7,09¢
8,21¢
0,01¢
15,303

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.