Класация по области за 27 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,24¢

-7,49¢

0,00¢

-13,735

2 =

Łódź

-3,73¢

-5,52¢

0,00¢

-9,254

3 =

Lubusz

-2,81¢

-1,62¢

-0,13¢

-4,553

4 =

Holy Cross

-2,64¢

-0,44¢

0,00¢

-3,079

5 =

Pomerania

-0,53¢

-1,29¢

0,01¢

-1,815

6 =

Lesser Poland

-1,10¢

0,28¢

0,00¢

-0,818

7 +1

Upper Silesia

-0,34¢

0,09¢

0,00¢

-0,249

8 -1

Greater Poland

-0,35¢

0,04¢

0,17¢

-0,142

9 =

Lublin

1,08¢

0,20¢

0,00¢

1,281

10 =

Podlaskie

1,69¢

2,01¢

0,00¢

3,706

11 =
Warmia-Masuria
2,18¢
2,10¢
-0,05¢
4,225
12 =
Subcarpathia
1,80¢
4,26¢
0,00¢
6,060
13 =
Mazovia
2,58¢
4,30¢
0,00¢
6,873
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,56¢
4,06¢
-0,14¢
8,473
15 =
Lower Silesia
5,86¢
2,95¢
0,14¢
8,947
16 =
West Pomerania
7,24¢
8,04¢
0,01¢
15,291

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.