Класация по области за 26 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,51¢

-7,92¢

0,00¢

-14,424

2 =

Łódź

-4,05¢

-5,78¢

0,00¢

-9,830

3 =

Lubusz

-2,94¢

-1,81¢

-0,10¢

-4,852

4 =

Holy Cross

-2,84¢

-0,72¢

0,00¢

-3,557

5 =

Pomerania

-0,39¢

-1,84¢

0,01¢

-2,223

6 =

Lesser Poland

-1,18¢

-0,16¢

0,00¢

-1,344

7 +1

Greater Poland

-0,43¢

-0,19¢

0,17¢

-0,460

8 -1

Upper Silesia

-0,26¢

-0,13¢

0,00¢

-0,384

9 =

Lublin

0,67¢

0,23¢

0,00¢

0,903

10 =

Podlaskie

1,10¢

1,72¢

-0,10¢

2,721

11 =
Warmia-Masuria
1,74¢
1,85¢
-0,05¢
3,539
12 =
Subcarpathia
1,56¢
3,94¢
0,00¢
5,508
13 =
Mazovia
2,43¢
3,88¢
0,00¢
6,319
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,41¢
3,77¢
-0,14¢
8,038
15 =
Lower Silesia
5,80¢
2,38¢
0,17¢
8,354
16 =
West Pomerania
7,05¢
7,83¢
0,01¢
14,886

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.