Класация по области за 19 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,85¢

-7,33¢

0,00¢

-13,187

2 =

Łódź

-3,91¢

-6,35¢

0,00¢

-10,257

3 =

Lubusz

-3,07¢

-2,55¢

-0,17¢

-5,791

4 =

Holy Cross

-2,07¢

-0,86¢

0,00¢

-2,926

5 =

Pomerania

-0,04¢

-1,81¢

0,01¢

-1,842

6 =

Lesser Poland

-0,34¢

0,04¢

0,00¢

-0,296

7 =

Greater Poland

0,16¢

-0,39¢

0,17¢

-0,062

8 =

Upper Silesia

0,59¢

0,01¢

0,00¢

0,603

9 =

Lublin

0,79¢

0,32¢

0,00¢

1,113

10 =

Podlaskie

1,28¢

2,56¢

-0,04¢

3,796

11 =
Warmia-Masuria
1,42¢
2,81¢
-0,05¢
4,171
12 =
Subcarpathia
1,00¢
4,07¢
0,00¢
5,070
13 =
Mazovia
3,00¢
4,26¢
0,00¢
7,258
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,72¢
3,62¢
-0,14¢
8,193
15 =
Lower Silesia
6,61¢
3,39¢
0,14¢
10,150
16 =
West Pomerania
6,88¢
8,12¢
0,01¢
15,003

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.