Класация по области за 13 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,07¢

-7,47¢

0,00¢

-13,538

2 =

Łódź

-4,44¢

-6,93¢

0,00¢

-11,367

3 =

Lubusz

-3,53¢

-2,61¢

-0,16¢

-6,296

4 =

Holy Cross

-2,84¢

-1,06¢

0,00¢

-3,896

5 =

Pomerania

-0,58¢

-1,94¢

0,01¢

-2,510

6 +1

Lesser Poland

-0,58¢

0,27¢

0,00¢

-0,313

7 -1

Greater Poland

-0,46¢

0,06¢

0,17¢

-0,228

8 +1

Lublin

0,18¢

-0,21¢

0,00¢

-0,031

9 -1

Upper Silesia

0,15¢

0,49¢

0,00¢

0,640

10 =

Podlaskie

0,14¢

2,07¢

-0,03¢

2,177

11 =
Warmia-Masuria
1,09¢
2,00¢
-0,05¢
3,031
12 =
Subcarpathia
1,11¢
3,56¢
0,00¢
4,671
13 =
Mazovia
2,42¢
4,43¢
0,00¢
6,851
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,49¢
4,03¢
-0,14¢
7,381
15 =
Lower Silesia
5,84¢
4,52¢
0,19¢
10,553
16 =
West Pomerania
5,96¢
8,66¢
0,01¢
14,628

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.