Класация по области за 27 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-5,52¢

-8,58¢

-0,06¢

-14,164

2 =

Silesia

-5,03¢

-7,57¢

-0,07¢

-12,673

3 =

Lubusz

-4,13¢

-2,14¢

-0,03¢

-6,296

4 =

Holy Cross

-2,56¢

-3,33¢

-0,01¢

-5,897

5 +3

Pomerania

-0,90¢

-1,67¢

-0,02¢

-2,596

6 -1

Lublin

-0,47¢

-1,79¢

-0,02¢

-2,275

7 -1

Warmia-Masuria

-0,85¢

-1,29¢

-0,07¢

-2,212

8 -1

Greater Poland

-1,12¢

-0,82¢

0,14¢

-1,799

9 =

Podlaskie

0,55¢

-1,90¢

0,00¢

-1,353

10 =

Lesser Poland

-1,55¢

0,91¢

-0,01¢

-0,653

11 =
Lower Silesia
1,25¢
1,15¢
0,39¢
2,787
12 =
Mazovia
2,14¢
2,90¢
-0,04¢
5,001
13 =
Subcarpathia
2,77¢
3,72¢
0,00¢
6,484
14 =
Upper Silesia
6,48¢
1,88¢
-0,01¢
8,353
15 =
Kuyavia-Pomerania
4,45¢
4,78¢
-0,16¢
9,079
16 =
West Pomerania
5,07¢
9,92¢
0,00¢
14,984

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.