Класация по области за 21 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-5,48¢

-8,94¢

0,00¢

-14,420

2 =

Silesia

-3,79¢

-5,59¢

0,00¢

-9,381

3 =

Lubusz

-3,37¢

-1,97¢

-0,02¢

-5,352

4 =

Mazovia

-1,62¢

-1,51¢

0,00¢

-3,129

5 =

Lublin

-0,94¢

-1,59¢

0,00¢

-2,530

6 =

Greater Poland

-1,60¢

0,09¢

0,17¢

-1,342

7 =

Podlaskie

-0,01¢

0,17¢

0,00¢

0,155

8 =

Warmia-Masuria

1,51¢

-0,31¢

-0,05¢

1,148

9 +1

Holy Cross

2,40¢

2,54¢

0,00¢

4,944

10 +1

Lesser Poland

1,32¢

3,79¢

0,00¢

5,110

11 -2
Pomerania
2,62¢
2,77¢
0,01¢
5,393
12 =
Subcarpathia
3,62¢
3,57¢
0,00¢
7,195
13 +1
Lower Silesia
2,65¢
4,36¢
0,29¢
7,305
14 -1
Kuyavia-Pomerania
2,62¢
5,18¢
-0,14¢
7,662
15 =
West Pomerania
4,39¢
6,22¢
0,01¢
10,609
16 =
Upper Silesia
6,32¢
6,44¢
0,00¢
12,761

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.