Класация по области за 8 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-1,22¢

-4,98¢

0,00¢

-6,195

2 =

Lower Silesia

-1,23¢

-4,32¢

0,10¢

-5,449

3 =

Pomerania

-1,86¢

-1,94¢

0,01¢

-3,786

4 +1

Łódź

-0,83¢

-2,40¢

0,00¢

-3,227

5 -1

Lubusz

-0,47¢

-2,29¢

0,09¢

-2,674

6 =

Greater Poland

-0,62¢

-1,29¢

0,00¢

-1,908

7 =

Upper Silesia

-1,18¢

-0,09¢

0,00¢

-1,275

8 =

Holy Cross

0,17¢

-1,09¢

0,00¢

-0,926

9 =

Lublin

-0,35¢

-0,33¢

0,00¢

-0,684

10 +2

Podlaskie

2,47¢

-1,76¢

0,00¢

0,712

11 =
Lesser Poland
-1,11¢
2,19¢
0,00¢
1,082
12 -2
Warmia-Masuria
1,36¢
-0,02¢
-0,05¢
1,284
13 =
Kuyavia-Pomerania
0,53¢
1,40¢
0,00¢
1,938
14 =
Mazovia
-0,02¢
5,10¢
0,00¢
5,077
15 =
Subcarpathia
4,90¢
7,38¢
0,00¢
12,283
16 =
West Pomerania
5,84¢
8,12¢
0,01¢
13,966

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.