Класация по области за 5 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-3,34¢

-6,27¢

0,00¢

-9,602

2 =

Lower Silesia

-2,32¢

-4,74¢

0,10¢

-6,962

3 =

Łódź

-2,17¢

-3,27¢

0,00¢

-5,439

4 +1

Pomerania

-2,61¢

-2,70¢

0,01¢

-5,309

5 -1

Lubusz

-1,27¢

-4,06¢

0,09¢

-5,243

6 =

Greater Poland

-1,26¢

-2,11¢

0,00¢

-3,376

7 =

Upper Silesia

-2,16¢

-0,95¢

0,00¢

-3,111

8 =

Holy Cross

-0,81¢

-0,88¢

0,00¢

-1,689

9 =

Lublin

0,81¢

-2,11¢

0,00¢

-1,301

10 =

Lesser Poland

-1,26¢

1,52¢

0,00¢

0,263

11 =
Podlaskie
2,90¢
-1,78¢
0,00¢
1,128
12 =
Warmia-Masuria
1,36¢
0,26¢
-0,05¢
1,567
13 =
Kuyavia-Pomerania
0,56¢
2,79¢
0,00¢
3,348
14 =
Mazovia
-1,02¢
4,80¢
0,00¢
3,781
15 +1
West Pomerania
5,40¢
7,10¢
0,01¢
12,498
16 -1
Subcarpathia
4,75¢
7,87¢
0,00¢
12,615

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.