Класация по области за 3 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-3,89¢

-6,46¢

0,00¢

-10,357

2 =

Lower Silesia

-2,49¢

-5,00¢

0,06¢

-7,429

3 =

Łódź

-2,77¢

-3,79¢

0,00¢

-6,563

4 =

Lubusz

-1,52¢

-4,18¢

0,07¢

-5,633

5 =

Pomerania

-2,24¢

-3,13¢

0,01¢

-5,365

6 =

Greater Poland

-1,32¢

-2,04¢

0,00¢

-3,362

7 +1

Upper Silesia

-2,28¢

-0,94¢

0,00¢

-3,225

8 -1

Holy Cross

-1,70¢

-0,87¢

0,00¢

-2,571

9 =

Lublin

1,10¢

-2,35¢

0,00¢

-1,250

10 =

Lesser Poland

-1,49¢

1,44¢

0,00¢

-0,051

11 =
Podlaskie
2,25¢
-1,84¢
0,00¢
0,407
12 =
Warmia-Masuria
1,88¢
0,36¢
-0,05¢
2,182
13 =
Kuyavia-Pomerania
0,90¢
2,92¢
0,00¢
3,818
14 =
Mazovia
-0,77¢
4,94¢
0,00¢
4,176
15 =
West Pomerania
6,14¢
6,84¢
0,01¢
12,987
16 =
Subcarpathia
5,86¢
7,88¢
0,00¢
13,732

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.