Класация по области за 2 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +3

Silesia

-4,94¢

-7,18¢

0,00¢

-12,119

2 -1

Lower Silesia

-3,19¢

-5,69¢

0,06¢

-8,828

3 -1

Łódź

-3,87¢

-4,68¢

0,00¢

-8,554

4 +1

Lubusz

-2,18¢

-5,25¢

0,07¢

-7,359

5 -2

Pomerania

-2,99¢

-3,89¢

0,01¢

-6,869

6 +1

Greater Poland

-1,49¢

-3,15¢

0,00¢

-4,632

7 +2

Holy Cross

-2,47¢

-1,66¢

0,00¢

-4,134

8 -2

Upper Silesia

-2,61¢

-1,40¢

0,00¢

-4,015

9 +1

Lublin

1,18¢

-3,28¢

0,00¢

-2,109

10 +2

Lesser Poland

-1,43¢

0,55¢

0,00¢

-0,878

11 -3
Podlaskie
2,65¢
-3,18¢
0,00¢
-0,537
12 -1
Warmia-Masuria
1,23¢
-0,59¢
-0,05¢
0,595
13 =
Kuyavia-Pomerania
0,27¢
2,41¢
0,00¢
2,685
14 =
Mazovia
-1,33¢
4,19¢
0,00¢
2,860
15 =
West Pomerania
5,38¢
5,92¢
0,01¢
11,306
16 =
Subcarpathia
5,58¢
7,07¢
0,00¢
12,650

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.