Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-5,99¢

-7,41¢

0,12¢

-13,283

2 +1

Silesia

-6,26¢

-5,12¢

0,00¢

-11,386

3 -1

Łódź

-3,20¢

-7,55¢

0,00¢

-10,744

4 =

Pomerania

-4,14¢

-5,13¢

0,01¢

-9,263

5 =

Lubusz

-1,00¢

-6,30¢

0,05¢

-7,248

6 =

Greater Poland

-1,80¢

-3,09¢

0,00¢

-4,891

7 =

Upper Silesia

0,04¢

-1,05¢

0,00¢

-1,017

8 +2

Holy Cross

-2,03¢

1,85¢

0,00¢

-0,185

9 +2

Warmia-Masuria

-0,86¢

0,85¢

-0,05¢

-0,060

10 -1

Podlaskie

1,00¢

-0,97¢

0,00¢

0,032

11 -3
Lublin
2,51¢
-2,01¢
0,00¢
0,500
12 +1
Kuyavia-Pomerania
-0,05¢
2,35¢
0,00¢
2,297
13 -1
Mazovia
0,08¢
3,41¢
0,00¢
3,494
14 =
Lesser Poland
-1,69¢
6,23¢
0,00¢
4,536
15 =
West Pomerania
6,92¢
5,05¢
0,01¢
11,976
16 =
Subcarpathia
6,69¢
7,83¢
0,00¢
14,522

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.