Класация по области за 22 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,39¢

-6,75¢

0,00¢

-13,135

2 =

Łódź

-3,46¢

-7,46¢

0,00¢

-10,923

3 =

Pomerania

-2,25¢

-4,32¢

0,01¢

-6,572

4 =

Lower Silesia

-1,53¢

-4,19¢

0,12¢

-5,602

5 =

Greater Poland

-0,51¢

-3,09¢

0,00¢

-3,603

6 =

Lubusz

0,18¢

-3,72¢

0,02¢

-3,528

7 =

Lublin

0,14¢

-0,95¢

0,00¢

-0,807

8 =

Holy Cross

-1,12¢

4,23¢

0,00¢

3,114

9 =

Podlaskie

0,62¢

3,31¢

0,00¢

3,936

10 =

Warmia-Masuria

0,37¢

4,29¢

-0,05¢

4,601

11 +1
Mazovia
2,22¢
3,31¢
0,00¢
5,523
12 -1
Upper Silesia
1,00¢
4,94¢
0,00¢
5,941
13 =
West Pomerania
3,43¢
4,08¢
0,01¢
7,521
14 +2
Kuyavia-Pomerania
3,64¢
3,97¢
0,00¢
7,607
15 -1
Lesser Poland
1,55¢
6,92¢
0,00¢
8,467
16 -1
Subcarpathia
4,19¢
5,02¢
0,00¢
9,211

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.