Класация по области за 21 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,15¢

-7,35¢

0,00¢

-13,502

2 =

Łódź

-3,43¢

-7,19¢

0,00¢

-10,616

3 =

Pomerania

-1,89¢

-4,26¢

0,01¢

-6,151

4 =

Lower Silesia

-1,04¢

-4,04¢

0,10¢

-4,986

5 +1

Greater Poland

0,09¢

-3,47¢

0,00¢

-3,373

6 -1

Lubusz

0,62¢

-3,97¢

0,01¢

-3,345

7 =

Lublin

0,40¢

-1,04¢

0,00¢

-0,644

8 =

Holy Cross

-0,95¢

4,17¢

0,00¢

3,224

9 =

Podlaskie

0,65¢

3,00¢

0,00¢

3,646

10 =

Warmia-Masuria

0,54¢

3,64¢

-0,05¢

4,127

11 +1
Upper Silesia
1,08¢
4,26¢
0,00¢
5,344
12 -1
Mazovia
2,65¢
2,78¢
0,00¢
5,430
13 =
West Pomerania
3,63¢
3,62¢
0,01¢
7,254
14 +1
Lesser Poland
1,72¢
6,13¢
0,00¢
7,852
15 -1
Subcarpathia
3,65¢
4,45¢
0,00¢
8,106
16 =
Kuyavia-Pomerania
4,70¢
3,58¢
0,00¢
8,278

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.