Класация по области за 20 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,68¢

-6,91¢

0,00¢

-13,591

2 =

Łódź

-3,93¢

-6,37¢

0,00¢

-10,301

3 =

Pomerania

-2,48¢

-3,20¢

0,01¢

-5,682

4 =

Lower Silesia

-1,46¢

-3,04¢

0,10¢

-4,402

5 =

Lubusz

-0,08¢

-2,93¢

0,01¢

-3,001

6 =

Greater Poland

0,19¢

-2,17¢

0,00¢

-1,979

7 =

Lublin

-0,36¢

-0,24¢

0,00¢

-0,603

8 =

Holy Cross

-1,64¢

3,97¢

0,00¢

2,322

9 +1

Podlaskie

0,19¢

3,23¢

0,00¢

3,416

10 -1

Warmia-Masuria

-0,18¢

4,06¢

-0,05¢

3,827

11 +1
Mazovia
2,15¢
3,19¢
0,00¢
5,348
12 -1
Upper Silesia
0,34¢
5,03¢
0,00¢
5,366
13 =
West Pomerania
2,95¢
3,96¢
0,01¢
6,915
14 =
Subcarpathia
2,96¢
4,56¢
0,00¢
7,520
15 =
Lesser Poland
1,10¢
6,48¢
0,00¢
7,576
16 =
Kuyavia-Pomerania
3,84¢
3,91¢
0,00¢
7,757

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.