Класация по области за 18 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,88¢

-7,31¢

0,00¢

-13,183

2 =

Łódź

-3,63¢

-6,18¢

0,00¢

-9,803

3 =

Pomerania

-2,35¢

-2,82¢

0,01¢

-5,166

4 =

Lower Silesia

-1,24¢

-2,71¢

0,11¢

-3,836

5 =

Lubusz

-0,13¢

-2,75¢

-0,01¢

-2,886

6 =

Greater Poland

-0,02¢

-2,14¢

0,00¢

-2,160

7 =

Lublin

-0,30¢

-0,86¢

0,00¢

-1,155

8 =

Holy Cross

-1,61¢

3,35¢

0,00¢

1,739

9 =

Warmia-Masuria

-0,01¢

3,03¢

-0,05¢

2,959

10 =

Podlaskie

0,43¢

2,93¢

0,00¢

3,359

11 =
Upper Silesia
-0,46¢
4,98¢
0,00¢
4,517
12 =
Mazovia
2,67¢
2,62¢
0,00¢
5,294
13 =
West Pomerania
2,60¢
3,45¢
0,01¢
6,055
14 =
Kuyavia-Pomerania
2,99¢
3,53¢
0,00¢
6,515
15 +1
Lesser Poland
1,03¢
5,84¢
0,00¢
6,871
16 -1
Subcarpathia
3,56¢
3,73¢
0,00¢
7,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.