Класация по области за 17 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,17¢

-7,31¢

0,00¢

-13,474

2 =

Łódź

-3,80¢

-6,56¢

0,00¢

-10,368

3 +1

Pomerania

-2,72¢

-3,14¢

0,01¢

-5,853

4 -1

Lower Silesia

-2,21¢

-3,02¢

0,12¢

-5,111

5 =

Lubusz

-0,28¢

-3,34¢

-0,02¢

-3,634

6 =

Greater Poland

-0,52¢

-1,78¢

0,00¢

-2,294

7 =

Lublin

-0,56¢

-1,15¢

0,00¢

-1,712

8 =

Holy Cross

-1,66¢

3,52¢

0,00¢

1,862

9 =

Warmia-Masuria

0,01¢

2,52¢

-0,05¢

2,473

10 =

Podlaskie

0,42¢

2,43¢

0,00¢

2,849

11 =
Upper Silesia
-0,53¢
4,36¢
0,00¢
3,822
12 =
Mazovia
2,51¢
2,41¢
0,00¢
4,920
13 =
West Pomerania
2,27¢
3,01¢
0,01¢
5,294
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,16¢
2,91¢
0,00¢
6,071
15 =
Subcarpathia
3,45¢
3,23¢
0,00¢
6,681
16 =
Lesser Poland
1,08¢
5,66¢
0,00¢
6,740

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.