Класация по области за 7 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-1,51¢

-3,26¢

0,00¢

-4,769

2 +1

Silesia

-0,47¢

-1,85¢

0,00¢

-2,319

3 -1

Warmia-Masuria

-1,55¢

-0,60¢

-0,05¢

-2,196

4 +1

Holy Cross

-0,97¢

-0,20¢

0,00¢

-1,177

5 -1

Greater Poland

0,33¢

-1,11¢

0,00¢

-0,787

6 =

Pomerania

0,48¢

-1,24¢

0,01¢

-0,757

7 +1

West Pomerania

-0,10¢

0,07¢

-0,03¢

-0,060

8 -1

Lublin

0,32¢

-0,37¢

0,00¢

-0,049

9 =

Lower Silesia

0,65¢

-0,67¢

0,08¢

0,068

10 +1

Lubusz

0,61¢

-0,21¢

-0,08¢

0,319

11 +2
Mazovia
0,55¢
0,35¢
0,00¢
0,894
12 -2
Kuyavia-Pomerania
0,26¢
0,72¢
0,00¢
0,983
13 +1
Podlaskie
0,21¢
0,91¢
0,00¢
1,123
14 +1
Lesser Poland
0,42¢
0,71¢
0,00¢
1,128
15 -3
Subcarpathia
0,27¢
1,10¢
0,00¢
1,372
16 =
Upper Silesia
1,33¢
3,44¢
0,00¢
4,763

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.