Класация по области за 6 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-1,59¢

-2,20¢

0,00¢

-3,790

2 =

Warmia-Masuria

-1,71¢

0,34¢

-0,05¢

-1,424

3 =

Silesia

-0,36¢

-0,86¢

0,00¢

-1,229

4 =

Greater Poland

-0,30¢

-0,25¢

0,00¢

-0,554

5 +6

Holy Cross

-0,99¢

0,62¢

0,00¢

-0,376

6 -1

Pomerania

0,36¢

-0,16¢

0,01¢

0,209

7 -1

Lublin

0,13¢

0,21¢

0,00¢

0,344

8 -1

West Pomerania

-0,37¢

0,85¢

-0,01¢

0,474

9 =

Lower Silesia

0,47¢

0,26¢

0,13¢

0,848

10 -2

Kuyavia-Pomerania

-0,57¢

1,53¢

0,00¢

0,959

11 -1
Lubusz
0,32¢
0,74¢
-0,02¢
1,032
12 +2
Subcarpathia
0,06¢
1,56¢
0,00¢
1,624
13 =
Mazovia
0,47¢
1,20¢
0,00¢
1,672
14 -2
Podlaskie
-0,06¢
1,78¢
0,00¢
1,715
15 =
Lesser Poland
0,30¢
1,58¢
0,00¢
1,888
16 =
Upper Silesia
1,06¢
4,11¢
0,00¢
5,164

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.