Класация по области за 21 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-1,81¢

-0,98¢

0,00¢

-2,788

2 =

Pomerania

-0,81¢

-1,65¢

0,01¢

-2,459

3 =

Silesia

-0,20¢

-1,64¢

0,00¢

-1,842

4 =

Warmia-Masuria

-0,30¢

-1,16¢

-0,05¢

-1,512

5 +1

Kuyavia-Pomerania

-0,35¢

-0,90¢

0,00¢

-1,246

6 -1

Greater Poland

-0,30¢

-0,91¢

0,00¢

-1,212

7 =

Podlaskie

-0,20¢

-0,47¢

0,00¢

-0,664

8 +1

Lublin

0,35¢

-0,77¢

0,00¢

-0,420

9 -1

Upper Silesia

0,92¢

-1,27¢

0,00¢

-0,357

10 =

Holy Cross

0,07¢

-0,24¢

0,00¢

-0,164

11 =
Mazovia
0,20¢
-0,23¢
0,00¢
-0,021
12 =
Subcarpathia
1,22¢
-0,30¢
0,00¢
0,917
13 =
West Pomerania
1,48¢
-0,14¢
0,04¢
1,376
14 +1
Lesser Poland
0,84¢
1,17¢
0,00¢
2,014
15 -1
Lower Silesia
2,39¢
-0,23¢
0,10¢
2,264
16 =
Lubusz
2,13¢
2,64¢
-0,08¢
4,681

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.