Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,33¢

-0,76¢

0,00¢

-3,095

2 =

Silesia

-0,91¢

-1,29¢

0,00¢

-2,204

3 =

Upper Silesia

-0,60¢

-1,13¢

0,00¢

-1,732

4 =

Greater Poland

-1,00¢

-0,49¢

0,00¢

-1,484

5 +3

Kuyavia-Pomerania

-0,62¢

-0,37¢

0,00¢

-0,991

6 +1

Warmia-Masuria

-0,55¢

-0,36¢

-0,05¢

-0,968

7 -2

Podlaskie

-0,78¢

-0,15¢

0,00¢

-0,927

8 -2

Pomerania

0,35¢

-1,26¢

0,01¢

-0,903

9 =

Lublin

-0,55¢

-0,12¢

0,00¢

-0,669

10 =

Holy Cross

-0,24¢

0,87¢

0,00¢

0,631

11 =
Mazovia
0,31¢
0,33¢
0,00¢
0,639
12 =
Lower Silesia
1,05¢
-0,36¢
0,11¢
0,801
13 =
Subcarpathia
0,33¢
0,61¢
0,00¢
0,946
14 =
West Pomerania
0,71¢
0,58¢
0,04¢
1,332
15 =
Lesser Poland
0,80¢
1,83¢
0,00¢
2,627
16 =
Lubusz
2,17¢
3,28¢
-0,07¢
5,384

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.