Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,12¢

-1,26¢

0,00¢

-3,379

2 +1

Silesia

-0,68¢

-1,86¢

0,00¢

-2,547

3 -1

Upper Silesia

-0,48¢

-1,93¢

0,00¢

-2,418

4 =

Greater Poland

-0,81¢

-1,00¢

0,00¢

-1,808

5 +2

Podlaskie

-0,65¢

-0,72¢

0,00¢

-1,372

6 -1

Pomerania

0,50¢

-1,76¢

0,01¢

-1,256

7 -1

Warmia-Masuria

-0,44¢

-0,75¢

-0,05¢

-1,245

8 =

Kuyavia-Pomerania

0,04¢

-0,95¢

0,00¢

-0,911

9 =

Lublin

-0,36¢

-0,49¢

0,00¢

-0,847

10 =

Holy Cross

-0,24¢

0,18¢

0,00¢

-0,060

11 +2
Mazovia
0,35¢
-0,17¢
0,00¢
0,183
12 -1
Lower Silesia
1,25¢
-1,11¢
0,11¢
0,259
13 -1
Subcarpathia
0,45¢
-0,11¢
0,00¢
0,334
14 =
West Pomerania
1,64¢
-0,04¢
0,04¢
1,640
15 =
Lesser Poland
0,93¢
1,35¢
0,00¢
2,285
16 =
Lubusz
2,48¢
2,82¢
-0,07¢
5,229

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.