Класация по области за 18 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,51¢

-1,94¢

0,00¢

-5,444

2 =

Silesia

-1,91¢

-1,98¢

0,00¢

-3,891

3 +1

Pomerania

-0,66¢

-0,46¢

0,00¢

-1,118

4 -1

Holy Cross

-0,69¢

-0,26¢

0,00¢

-0,953

5 =

Greater Poland

-0,83¢

0,26¢

0,00¢

-0,570

6 =

Lower Silesia

0,34¢

-0,04¢

0,08¢

0,385

7 +1

Podlaskie

0,38¢

0,31¢

0,00¢

0,691

8 -1

Kuyavia-Pomerania

0,40¢

0,38¢

0,00¢

0,781

9 +1

Upper Silesia

0,53¢

0,43¢

0,00¢

0,956

10 +2

Warmia-Masuria

0,47¢

0,70¢

-0,05¢

1,118

11 +2
Lublin
1,28¢
0,02¢
0,00¢
1,297
12 -1
Subcarpathia
1,09¢
0,34¢
0,00¢
1,432
13 -4
Mazovia
0,33¢
1,11¢
0,00¢
1,444
14 +1
Lesser Poland
1,22¢
2,13¢
0,00¢
3,352
15 +1
West Pomerania
1,65¢
1,76¢
0,04¢
3,445
16 -2
Lubusz
0,15¢
3,66¢
-0,09¢
3,720

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.