Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,82¢

-3,51¢

0,00¢

-7,329

2 =

Silesia

-2,27¢

-3,79¢

0,00¢

-6,065

3 =

Holy Cross

-1,34¢

-2,06¢

0,00¢

-3,408

4 =

Pomerania

-0,78¢

-1,24¢

0,00¢

-2,018

5 =

Greater Poland

-1,60¢

-0,19¢

0,00¢

-1,795

6 +1

Kuyavia-Pomerania

0,17¢

-0,10¢

0,00¢

0,074

7 -1

Lower Silesia

0,53¢

-0,47¢

0,08¢

0,145

8 +1

Podlaskie

1,44¢

-0,61¢

0,00¢

0,834

9 -1

Mazovia

0,39¢

0,79¢

0,00¢

1,181

10 +1

Subcarpathia

1,50¢

-0,30¢

0,00¢

1,195

11 +1
Lublin
2,00¢
-0,37¢
0,00¢
1,629
12 -2
Lubusz
-0,66¢
2,77¢
-0,09¢
2,016
13 =
Warmia-Masuria
1,36¢
0,79¢
-0,05¢
2,103
14 =
Lesser Poland
1,33¢
1,33¢
0,00¢
2,667
15 =
Upper Silesia
2,99¢
0,48¢
0,00¢
3,466
16 =
West Pomerania
2,74¢
1,76¢
0,04¢
4,529

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.