Класация по области за 23 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,24¢

-4,48¢

0,00¢

-8,716

2 =

Silesia

-2,81¢

-4,99¢

0,00¢

-7,803

3 =

Holy Cross

-1,36¢

-2,96¢

0,00¢

-4,312

4 =

Pomerania

-1,39¢

-1,62¢

0,00¢

-3,001

5 =

Lower Silesia

-0,18¢

-2,26¢

0,13¢

-2,306

6 +1

Podlaskie

-0,45¢

-0,34¢

0,00¢

-0,790

7 -1

Lublin

0,05¢

-0,81¢

0,00¢

-0,757

8 =

Greater Poland

-0,88¢

1,16¢

0,00¢

0,277

9 =

Warmia-Masuria

-0,06¢

1,22¢

0,00¢

1,155

10 =

Subcarpathia

1,80¢

0,43¢

0,00¢

2,234

11 +1
Mazovia
1,16¢
1,46¢
0,00¢
2,621
12 +1
Lubusz
1,08¢
1,83¢
-0,05¢
2,864
13 +1
Lesser Poland
1,33¢
1,78¢
0,00¢
3,111
14 -3
Upper Silesia
2,74¢
0,91¢
0,00¢
3,649
15 =
West Pomerania
1,74¢
2,59¢
0,06¢
4,389
16 =
Kuyavia-Pomerania
3,14¢
1,78¢
0,00¢
4,913

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.