Класация по области за 22 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,91¢

-3,87¢

0,00¢

-7,782

2 =

Silesia

-2,99¢

-4,72¢

0,00¢

-7,704

3 =

Holy Cross

-0,94¢

-2,75¢

0,00¢

-3,689

4 =

Pomerania

-1,22¢

-1,60¢

0,00¢

-2,818

5 =

Lower Silesia

0,00¢

-2,07¢

0,11¢

-1,952

6 +1

Lublin

-0,12¢

-0,15¢

0,00¢

-0,268

7 -1

Podlaskie

-0,14¢

-0,08¢

0,00¢

-0,215

8 =

Greater Poland

-0,91¢

1,48¢

0,00¢

0,569

9 =

Warmia-Masuria

-0,19¢

1,53¢

0,00¢

1,339

10 =

Subcarpathia

1,62¢

0,74¢

0,00¢

2,356

11 =
Upper Silesia
2,66¢
0,65¢
0,00¢
3,306
12 =
Mazovia
1,69¢
1,75¢
0,00¢
3,441
13 =
Lubusz
1,39¢
2,22¢
-0,05¢
3,553
14 =
Lesser Poland
1,53¢
2,03¢
0,00¢
3,558
15 =
West Pomerania
1,71¢
2,69¢
0,05¢
4,450
16 =
Kuyavia-Pomerania
3,13¢
1,96¢
0,00¢
5,088

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.