Класация по области за 15 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-3,22¢

-4,79¢

0,00¢

-8,010

2 =

Łódź

-4,44¢

-3,55¢

0,00¢

-7,987

3 =

Lower Silesia

-1,21¢

-3,11¢

0,11¢

-4,202

4 =

Holy Cross

-1,10¢

-2,46¢

0,00¢

-3,554

5 =

Pomerania

-1,28¢

-1,32¢

0,00¢

-2,598

6 +1

Podlaskie

-0,16¢

0,18¢

0,00¢

0,021

7 -1

Greater Poland

-1,53¢

1,73¢

0,00¢

0,201

8 =

Warmia-Masuria

-0,60¢

1,52¢

0,00¢

0,921

9 =

Lublin

1,07¢

-0,04¢

0,00¢

1,030

10 +1

Subcarpathia

0,97¢

0,31¢

0,00¢

1,283

11 -1
Lubusz
0,51¢
1,72¢
-0,05¢
2,176
12 =
Lesser Poland
0,81¢
2,02¢
0,00¢
2,827
13 =
Mazovia
0,96¢
2,23¢
0,00¢
3,194
14 +1
West Pomerania
1,52¢
2,12¢
0,05¢
3,694
15 -1
Upper Silesia
3,84¢
0,70¢
0,00¢
4,546
16 =
Kuyavia-Pomerania
2,86¢
2,68¢
0,00¢
5,534

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.