Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-4,63¢

-5,37¢

0,00¢

-9,997

2 =

Łódź

-4,49¢

-4,41¢

0,00¢

-8,899

3 =

Lower Silesia

-1,37¢

-3,04¢

0,11¢

-4,301

4 =

Holy Cross

-1,18¢

-2,94¢

0,00¢

-4,117

5 =

Pomerania

-1,20¢

-2,03¢

0,00¢

-3,230

6 +1

Greater Poland

-1,83¢

1,31¢

0,00¢

-0,513

7 -1

Podlaskie

0,32¢

-0,06¢

0,00¢

0,263

8 +3

Warmia-Masuria

-0,55¢

0,93¢

0,00¢

0,374

9 =

Lublin

1,07¢

-0,55¢

0,00¢

0,520

10 =

Lubusz

0,52¢

0,85¢

-0,05¢

1,319

11 -3
Subcarpathia
1,23¢
0,11¢
0,00¢
1,342
12 +1
Lesser Poland
0,66¢
1,32¢
0,00¢
1,985
13 -1
Mazovia
0,52¢
1,66¢
0,00¢
2,177
14 +1
Upper Silesia
3,24¢
0,53¢
0,00¢
3,763
15 -1
West Pomerania
1,80¢
2,60¢
0,05¢
4,447
16 =
Kuyavia-Pomerania
2,40¢
2,10¢
0,00¢
4,491

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.