Класация по области за 24 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,51¢

-4,97¢

0,00¢

-9,482

2 =

Silesia

-3,05¢

-4,07¢

0,00¢

-7,121

3 =

Pomerania

-1,56¢

-2,17¢

0,00¢

-3,735

4 =

Lower Silesia

-0,31¢

-2,83¢

0,03¢

-3,105

5 =

Holy Cross

-0,84¢

-1,17¢

0,00¢

-2,014

6 =

Podlaskie

-0,66¢

-0,80¢

0,00¢

-1,459

7 =

Lubusz

-0,19¢

0,60¢

-0,10¢

0,316

8 =

Greater Poland

-0,85¢

1,62¢

0,00¢

0,773

9 +1

Subcarpathia

1,27¢

0,45¢

0,00¢

1,714

10 +1

Lublin

1,96¢

-0,22¢

0,02¢

1,769

11 +1
Lesser Poland
0,42¢
1,86¢
0,00¢
2,284
12 -3
Mazovia
0,89¢
1,57¢
0,00¢
2,464
13 =
Warmia-Masuria
0,73¢
2,33¢
0,00¢
3,062
14 +1
Kuyavia-Pomerania
2,57¢
2,30¢
0,02¢
4,886
15 -1
Upper Silesia
3,49¢
1,57¢
0,00¢
5,053
16 =
West Pomerania
2,15¢
3,39¢
0,09¢
5,631

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.