Класация по области за 21 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,96¢

-2,57¢

0,00¢

-5,532

2 =

Silesia

-2,10¢

-1,28¢

0,00¢

-3,377

3 =

Lower Silesia

-0,83¢

-2,30¢

0,09¢

-3,044

4 =

Pomerania

-1,31¢

0,58¢

0,00¢

-0,734

5 +3

Lubusz

-0,01¢

-0,38¢

-0,05¢

-0,435

6 -1

Greater Poland

-0,72¢

0,41¢

0,00¢

-0,302

7 -1

Podlaskie

-0,24¢

0,14¢

0,00¢

-0,096

8 -1

Mazovia

-0,49¢

0,95¢

0,00¢

0,456

9 =

Lublin

0,77¢

0,08¢

0,00¢

0,849

10 +1

Holy Cross

-0,01¢

1,27¢

0,01¢

1,277

11 -1
Warmia-Masuria
-0,01¢
1,35¢
0,00¢
1,342
12 =
Kuyavia-Pomerania
1,08¢
0,85¢
0,00¢
1,926
13 =
Upper Silesia
1,10¢
1,07¢
0,00¢
2,165
14 =
Lesser Poland
0,11¢
2,42¢
0,00¢
2,530
15 +1
Subcarpathia
2,08¢
1,28¢
0,00¢
3,359
16 -1
West Pomerania
1,96¢
1,83¢
0,02¢
3,811

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.