Класация по области за 16 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,16¢

-2,35¢

0,00¢

-4,509

2 =

Silesia

-1,52¢

-2,11¢

0,00¢

-3,631

3 =

Lower Silesia

0,02¢

-1,97¢

0,09¢

-1,855

4 =

Greater Poland

-0,88¢

-0,79¢

0,00¢

-1,668

5 =

Pomerania

-1,05¢

-0,22¢

0,00¢

-1,278

6 =

Podlaskie

-0,20¢

-0,68¢

0,00¢

-0,885

7 =

Lubusz

0,26¢

-0,79¢

-0,09¢

-0,618

8 =

Mazovia

-0,09¢

0,18¢

0,00¢

0,092

9 =

Holy Cross

0,12¢

0,06¢

0,00¢

0,182

10 =

Warmia-Masuria

0,28¢

0,22¢

0,00¢

0,504

11 =
Lublin
0,85¢
0,56¢
0,00¢
1,402
12 =
Kuyavia-Pomerania
1,23¢
0,44¢
0,00¢
1,662
13 +1
West Pomerania
1,33¢
0,97¢
0,01¢
2,311
14 -1
Lesser Poland
0,78¢
1,74¢
0,00¢
2,522
15 +1
Upper Silesia
2,22¢
0,48¢
0,00¢
2,701
16 -1
Subcarpathia
2,54¢
0,54¢
0,00¢
3,081

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.