Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Łódź

-1,53¢

-1,57¢

0,00¢

-3,098

2 -1

Silesia

-1,16¢

-1,85¢

0,00¢

-3,015

3 +1

Lower Silesia

0,13¢

-1,36¢

0,07¢

-1,160

4 -1

Pomerania

-0,86¢

-0,05¢

0,00¢

-0,908

5 +1

Greater Poland

-0,23¢

-0,62¢

0,00¢

-0,854

6 -1

Podlaskie

0,21¢

-0,63¢

0,00¢

-0,427

7 =

Mazovia

-0,02¢

0,26¢

0,00¢

0,241

8 =

Holy Cross

0,65¢

0,58¢

0,00¢

1,226

9 =

Warmia-Masuria

0,66¢

0,58¢

0,00¢

1,242

10 =

Lubusz

1,67¢

-0,27¢

-0,06¢

1,341

11 =
Kuyavia-Pomerania
1,40¢
0,30¢
0,00¢
1,699
12 =
West Pomerania
1,00¢
0,75¢
0,01¢
1,753
13 +2
Subcarpathia
1,29¢
0,51¢
0,00¢
1,800
14 =
Upper Silesia
2,00¢
0,27¢
0,00¢
2,267
15 -2
Lublin
1,35¢
1,00¢
0,00¢
2,351
16 =
Lesser Poland
1,21¢
1,72¢
0,00¢
2,933

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.