Класация по области за 19 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-1,11¢

-1,78¢

0,00¢

-2,894

2 =

Silesia

-0,80¢

-1,50¢

0,00¢

-2,291

3 =

Lower Silesia

0,82¢

-1,85¢

0,06¢

-0,970

4 =

Upper Silesia

0,47¢

-1,39¢

0,00¢

-0,915

5 =

Subcarpathia

-0,35¢

-0,31¢

0,00¢

-0,659

6 =

Podlaskie

0,06¢

-0,71¢

0,00¢

-0,644

7 =

Pomerania

-0,35¢

0,04¢

0,00¢

-0,305

8 +1

Greater Poland

-0,89¢

0,69¢

0,00¢

-0,202

9 +1

Mazovia

0,21¢

-0,21¢

0,00¢

0,002

10 -2

Kuyavia-Pomerania

0,44¢

-0,26¢

0,00¢

0,180

11 =
Lublin
-0,15¢
0,68¢
0,00¢
0,531
12 =
Warmia-Masuria
0,15¢
0,62¢
0,00¢
0,770
13 =
Holy Cross
0,62¢
1,15¢
0,00¢
1,766
14 =
West Pomerania
1,47¢
0,83¢
0,00¢
2,300
15 =
Lubusz
0,67¢
3,09¢
-0,11¢
3,651
16 =
Lesser Poland
1,74¢
2,87¢
0,00¢
4,609

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.