Класация по области за 19 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-2,37¢

-5,14¢

0,00¢

-7,506

2 =

Holy Cross

-3,47¢

-2,34¢

0,00¢

-5,807

3 =

Łódź

-1,26¢

-2,00¢

-0,02¢

-3,283

4 =

Mazovia

-0,50¢

-1,57¢

0,00¢

-2,070

5 +2

Upper Silesia

2,55¢

-3,88¢

0,00¢

-1,330

6 -1

Lower Silesia

1,13¢

-2,47¢

0,05¢

-1,294

7 -1

Lubusz

-1,10¢

-0,01¢

-0,09¢

-1,188

8 =

Subcarpathia

-1,39¢

2,16¢

0,00¢

0,772

9 =

Lublin

-0,48¢

1,72¢

0,00¢

1,237

10 +2

Greater Poland

-0,03¢

2,24¢

0,00¢

2,206

11 -1
Kuyavia-Pomerania
2,50¢
-0,29¢
0,00¢
2,208
12 -1
Lesser Poland
0,45¢
2,34¢
0,00¢
2,797
13 =
Podlaskie
2,63¢
0,44¢
0,00¢
3,070
14 =
Warmia-Masuria
1,86¢
2,75¢
0,00¢
4,611
15 +1
Pomerania
3,23¢
2,86¢
0,00¢
6,090
16 -1
West Pomerania
4,84¢
1,77¢
0,00¢
6,612

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.