Класация по области за 18 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,59¢

-8,67¢

0,00¢

-15,266

2 =

Holy Cross

-4,71¢

-2,10¢

0,00¢

-6,811

3 =

Łódź

-0,74¢

-3,40¢

0,00¢

-4,146

4 +1

Lower Silesia

-0,29¢

-2,48¢

0,04¢

-2,736

5 -1

Lesser Poland

-2,19¢

-0,42¢

0,00¢

-2,604

6 =

Lubusz

2,31¢

-2,61¢

-0,02¢

-0,324

7 =

Lublin

0,24¢

2,08¢

0,00¢

2,322

8 +1

Mazovia

2,23¢

0,79¢

0,00¢

3,024

9 -1

Subcarpathia

0,29¢

2,90¢

0,00¢

3,183

10 +1

Upper Silesia

2,59¢

1,10¢

0,00¢

3,692

11 -1
Warmia-Masuria
0,87¢
2,95¢
0,00¢
3,822
12 =
Greater Poland
1,49¢
2,76¢
0,00¢
4,245
13 =
West Pomerania
4,41¢
0,85¢
0,00¢
5,265
14 =
Pomerania
1,54¢
3,73¢
0,00¢
5,273
15 =
Podlaskie
3,47¢
2,29¢
0,00¢
5,758
16 =
Kuyavia-Pomerania
6,51¢
2,26¢
0,00¢
8,779

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.