Класация по области за 21 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,80¢

-10,55¢

0,00¢

-16,346

2 =

Holy Cross

-4,86¢

-5,78¢

0,00¢

-10,637

3 =

Łódź

-0,30¢

-5,47¢

0,00¢

-5,767

4 =

Lesser Poland

0,49¢

-0,02¢

0,00¢

0,467

5 =

Lubusz

2,84¢

-1,17¢

-0,02¢

1,639

6 +1

Lublin

0,54¢

1,92¢

0,00¢

2,462

7 -1

Lower Silesia

3,43¢

-0,52¢

0,07¢

2,984

8 +1

Subcarpathia

1,10¢

2,38¢

0,00¢

3,479

9 -1

Warmia-Masuria

0,08¢

3,57¢

0,00¢

3,653

10 =

Greater Poland

0,94¢

3,24¢

0,00¢

4,180

11 =
Upper Silesia
3,17¢
1,78¢
0,00¢
4,957
12 =
Pomerania
3,42¢
3,56¢
0,00¢
6,978
13 =
Podlaskie
4,90¢
2,68¢
0,00¢
7,582
14 =
Mazovia
5,22¢
3,66¢
0,00¢
8,883
15 =
West Pomerania
6,18¢
4,14¢
0,00¢
10,319
16 =
Kuyavia-Pomerania
7,17¢
4,40¢
0,00¢
11,571

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.