<< Април 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 4,93PLN/л
 ДИЗ: 5,14PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
2  A95: 4,95PLN/л
 ДИЗ: 5,15PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
3  A95: 4,97PLN/л
 ДИЗ: 5,16PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
4  A95: 4,98PLN/л
 ДИЗ: 5,17PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
5  A95: 5,00PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
6  A95: 5,01PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
7  A95: 5,01PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
8  A95: 5,02PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,14PLN/л 
9  A95: 5,02PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
10  A95: 5,03PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
11  A95: 5,04PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
12  A95: 5,05PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
13  A95: 5,07PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
14  A95: 5,08PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
15  A95: 5,10PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
16  A95: 5,11PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
17  A95: 5,13PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
18  A95: 5,15PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,16PLN/л 
19  A95: 5,16PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
20  A95: 5,17PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
21  A95: 5,17PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
22  A95: 5,18PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
23  A95: 5,18PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
24  A95: 5,18PLN/л
 ДИЗ: 5,18PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
25  A95: 5,19PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
26  A95: 5,20PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
27  A95: 5,20PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
28  A95: 5,20PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
29  A95: 5,21PLN/л
 ДИЗ: 5,19PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л 
30  A95: 5,21PLN/л
 ДИЗ: 5,20PLN/л
 ГАЗ: 2,18PLN/л